Informace o zpracování osobních údajů v MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10

Mateřská škola Praha 10, Tolstého 2a/1353, IČO: 70924287 (dále jen „MŠ“) je příspěvkovou organizací Městské části Praha 10, která je zřizovatelem. Hlavním úkolem MŠ je poskytování předškolního vzdělávání dětí ve smyslu školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Cílem tohoto dokumentu je informovat o zpracování osobních údajů v MŠ a právech, která mohou děti, resp. jejich zákonní zástupci uplatnit. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školky a budou průběžně aktualizovány.

Více informací v přiloženém dokumentu (pdf, 100kB).