Ředitelka: Jana Bendová

Paní učitelky:

  • 1. třída: Mgr. Barbora Bendová, Bc. Monika Rösslerová
  • 2. třída: Jana Bendová, Jana Binderová, Mgr. Jana Bechyňáková (asistent pedagoga)
  • 3. třída Hana Hrdličková, Eva Šlehofrová
  • 4. třída: Helena Dušková, Monika Mikulová

Provozní doba školky: 6.30 – 17.00

Názvy tříd:

1. třída – Kuřátka

2. třída – Kočičky

3. třída – Ježci

4. třída – Žáby

Děti jsou děleny do tříd podle věku.

Kuřátka: třída nejmladších dětí 3 – 4 letých. Děti se seznamují s novým prostředím školy i okolím, osobami a novými kamarády. Nejdůležitějším cílem vzdělávání v tomto věku je osvojení sebeobsluhy, akceptování přítomnosti dalších osob v okolí. Jsou zde plněny výchovné cíle ze ŠvP. Třída je plně vybavena nábytkem i pomůckami pro tento věk.

Kočičky: třída starších dětí 4 – 5 letých. Výchovná práce u této věkové skupiny se odvíjí od tematických bloků daných ŠVP, ale i aktuálními situacemi ze života dětí. Ty objevují nové věci, získávají další poznatky, experimentují. Třída je plně vybavena nábytkem i pomůckami pro tento věk.

Ježci, Žáby: třídy nejstarších dětí 5 – 7 letých. Ve třídě Žáby jsou umístěny děti s odkladem školní docházky. Výchovná práce vychází z individuálního plánu daného dítěte.
U této věkové skupiny se jedná o celkovou připravenost pro vstup do ZŠ, jak po stránce psychické, tak i dovednostní. Samostatnost, soběstačnost, rozvoj kreativity ve všech směrech, trpělivost. Je podporována iniciativa, pozitivní přednosti dítěte. Výchovná práce se odvíjí od tematických bloků daných ŠVP. V obou třídách dochází k seznamováním s cizím jazykem – angličtinou – s rodilým mluvčím. Nejde o učení!!