Školní řád platný pro školní rok 2019/2020

Zde si můžete stáhnout aktuálně platný školní řád (formát pdf – 150 kB).

Dodatky školního řádu

Podpůrná opatření potřebnému dítěti (formát doc).

Opatření proti vniknutí cizích osob do prostor a areálu školy (formát doc).

Zde si můžete stáhnout dodatek  školního řádu – prázdninový provoz (formát doc).

Zde si můžete stáhnout dodatek  školního řádu – zahradní pítka (formát doc).

Zde si můžete stáhnout dodatek školního řádu – šátky (formát doc).

Školní program proti šikanování

Zde si můžete stáhnou Školní program proti šikanování (formát doc).

Adaptační program

Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou vymezeny a konkretizovány v RVP PV, je postupná adaptace nových dětí na prostředí školy. Více informací v dokumentu Adaptační program (doc, 30kB).

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Zde si můžete stáhnout Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (formát pdf).