Čísla účtů:

  • ŠKOLNÉ    – 19 – 292260399/0800       +  variabilní symbol dítěte
  • STRAVNÉ  – 30015 – 292260399/0800  +  variabilní symbol dítěte
  • SRPŠ – 292260399/0800 (do poznámky dát jméno dítěte)

Platby je nutné zaslat na dané účty do 5. dne v měsíci a vždy uvést variabilní symbol dítěte. Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání školné neplatí.

Platby pro školní rok 2018/2019

  • školné              1000,- (od září 2017 NEhradí ani děti s odkladem školní docházky)
  • stravné             1000,-
  • SRPŠ                860,- (1x ročně, nutné uhradit do konce září 2019)

Prosím o přerušení trvalého příkazu za školné na červenec a srpen.