Orientační režim dne:

  • 6:30 –   8:30 – scházení dětí, činnosti dle tématického plánu (hraní, cvičení, zpívání)
  • 8:30 – 10:00 – svačina, řízené činnosti
  • 10:00 – 11:30 – pobyt venku
  • 11:30 – 14:30 – oběd, hygiena, klid na lůžku (ind. práce dětí s O’ŠD)
  • 14:30 – 17:00 – svačina, volné hry, (pobyt venku), rozcházení dětí