Naše mateřská škola byla postavena v roce 1956 jako sedmitřídní. Dnes má třídy čtyři a na
zbylém prostoru mají děti značný prostor pro hru a různé aktivity.

K budově patří také velká zahrada s rozličnými zahradními průlezkami, houpačkami,
mlhovištěm i pískovišti. Vzrostlé stromy dávají v létě dostatek stínu.

V interiéru budovy najdete dvě třídy v přízemí, v patře potom další dvě. V patře je ještě
prostorná herna, tělocvična a estetická pracovna.

Naše škola je svým programem zaměřena na estetickou výchovu -„Estetické vnímání světa
očima dítěte“.V tomto duchu je tvořen každý třídní program jednotlivé třídy.

Aktivity školy:děti v předškolním oddělení se účastní předplavecké výuky na plaveckém
stadionu Slavie Eden, pravidelně cvičí v tělocvičně ZŠ U Roháčových kasáren, s kterou úzce
spolupracujeme.

Účastní se řady výtvarných soutěží (vánoční výstava na MÚ Praha 10) ,vystoupeních
pěveckých i recitačních (letošní vánoční vystoupení na vánočních trzích)

Pro své malé budoucí kamarády vyrábí-ti starší-malý dárek ke školnímu zápisu.