MŠ U Roháčových kasáren

Aktuality

aktuality

Distanční výuka část 1

Téma: Moje oblíbená kniha

 • Pohádka – O Budulínkovi (obrázkové čtení) – četba knihy

 

Řešíme problémové situace

 • Otázky:
  • Byl jsi někdy doma sám?
  • Jak ses cítil?
  • Co ti řekli rodiče, když odcházeli?
  • Co bys udělal/a, kdyby na tebe někdo ťukal a přemlouval tě, ať otevřeš?
  • Jak se asi Budulínek cítil v doupěti?
  • Charakteristika postav- kdo byl hodný, zlý a proč?
 • Dramatizace pohádky společně s rodiči (O Budulínkovi). Fotky z akce můžete posílat na email: ucitelky@volny.cz 
 • Koláž z novin – Moje vymyšlená pohádka/příběh.
 • Výstava oblíbených knih- téma, autor a ilustrátor knihy, povídání…

 

Básnička „Pohádky“

 Melu, melu pohádku,

odpředu i pozpátku,

elce pelce do pekelce,

začnu třeba o Popelce,

ale povím sotva půlku,

vzpomenu i na Karkulku,

na chaloupku z perníku,

potom na pár vodníků,

s jelenem jdu na procházku

a potkáme Zlatovlásku,

pak Smolíčka pacholíčka,

to už se mi klíží víčka,

a než najdu Budulínka,

všechno kolem tiše spinká…

Naučit zpaměti

Téma: Sluníčko, popojdi maličko

 • Hlavní znaky Jara, jarní kytky (podle obrázků), pojmenovat- první a poslední písmenko
 • Skládání z papíru „Origami“- Tulipán

https://www.youtube.com/watch?v=bx4N1KQM8h0

 • Zasadit si- hrách, čočka, semínko na klíčení- pozorovat, jak semínko roste.
 • Jóga „Pozdrav slunci“

https://www.youtube.com/watch?v=UHH-FIhOuGs

Pracovní sešity jsou k vyzvednutí ve čtvrtek 4.3.2021 od 9:00- 11:00 hod.

 • Děti v předškolním věku mají povinnou školní docházku, proto apelujeme na rodiče, aby s dětmi vypracovávali v pracovním sešitě úkoly, které jim paní učitelky připravily.

Logopedická cvičení

 • Otevři pusu a opři špičku jazyka za dolní zoubky
 • A teď zkus vyslovit ko ko ko nebo ky ky ky
 • Zkus slabiky: ko ko ko, ka ka ka, ky ky ky
 • A slova: kape, kamna, kope, ková, kouká, kámen, kouzlo, kopec, mouka, kouká

Dechová cvičení

 • Les voní: nádech, výdech
 • Mírně fouká větřík- foukneme
 • Nadechneme se v leže nosem- nádech a uděláme si z bříška bublinu, výdech šššš

Cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel

 • Pohyb jazyka dopředu a dozadu, z pusy ven a zpět – čertík
 • Pohyb jazyka z pravého koutku do levého a zpět – čertík se rozhlíží, ještěrka mává ocáskem
 • Pohyb jazyka nahoru a dolů – olíznout si špičku nosu, bradu, olíznout si horní ret, dolní ret
 • Pohyb jazyka do kruhu – olíznout si rty kolem dokola jednou, později i víckrát, zkoušet na obě strany (předpokládá dobré zvládnutí předchozího úkolu)
 • Pohyb rtů – našpulit rty – dáváme pusinku, foukáme, olizujeme si prst namočený např. do jogurtu, pískáme…
 • Pohyb rtů – roztáhnout rty doširoka, úsměv, pejsek cení zoubky
 • Jazyk se stočí špičkou nahoru a dozadu po patře a rychle se natáhne – zvuk připomíná klapání koňských podkov
 • Uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret (brm, brm)
 • Kloktání (procvičuje patrohltanový uzávěr)
 • Nafouknout obě tváře a prsty „propíchnout“ – balón praskl
 • Horními zoubky stahovat jogurt nebo krém z dolního rtu
 • Pohyb jazyka po horní a dolní alveole
 • Ťukat špičkou jazyka na horní alveolu – datel klepe, někdo ťuká…
 • Špička jazyka se opře o horní alveolu a klesne k dolní (už bez pohybu do stran) – lezeme na půdu a utíkáme do přízemí, zvedneme nahoru kamínek a pustíme ho rovně dolů… brada by měla být v klidu, pohybujeme pouze jazykem
 • Vibrace volných, k sobě přiložených rtů při výdechu – jako frká koník
 • Nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven přes pevný závěr – děda kouří fajfku, mašinka se rozjíždí a pomalu zvyšuje rychlost (PB), případně lze držet nos ucpaný
 • Držet horní zuby proti dolnímu rtu – foukat jako vítr – fí
 • Udělat kapříka – vysát vzduch z tváří – vmáčknout je, rty tvoří osmičku
 • Přitisknout špičku jazyka za dolní zuby a trochu otvírat a zavírat pusu – klíček dáme do zámku, otevřeme a zavřeme dveře
 • Roztáhnout jazyk do placičky a okrajem ho přitisknout ke všem dolním zubům – máma dělá placku z těsta a zoubky jsou formička, totéž nahoře
 • Zvednout okraje jazyka nahoru – udělej mističku, ruličku
 • Špičkou jazyka jet po horním patře, zezadu ho zkusit vytlačit ven (jazyk se ohne do oblouku a přimáčkne se na patro) – prst je zvědavý, ale nepatří do pusy, musíme ho vyhnat

 

Distanční výuka 2021

Distanční vzdělávání v MŠ

 • V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena: a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Off-line vzdělávání

Pojmem off-line vzdělávání je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd.)

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.

Z textu vyplývá, že účast dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné, je tedy jejich povinností.

Volíme vzdělávání Off-line, neboť se domníváme, že s výukou On-line budou mít rodiče dost starostí u dětí navštěvujících ZŠ.

Přesto musíme trvat na nějakém způsobu dokladování vzdělávání dětí mladších.

Dokladování účasti dítěte na distančním vzdělávání

 • alespoň 1-2x týdně poslat nějaký nakreslený obrázek, foto aktivity, foto výrobku, foto činnosti, aj. vyplývajících z daného měsíčního tématu ( viz. avizovaná mailová adresa v zadání tématu)
 • po ukončená distanční výuky proběhne kontrola pracovních sešitů – splnění zadaných úkolů.

Děkujeme za spolupráci, vaše paní učitelky – Helena, Denisa, Monika

 

UZAVŘENÍ MŠ (aktualizováno)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 , kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Více informací v tomto dokumentu (pdf).

Informace zřizovatele (pdf).

Z rozhodnutí hygienické stanice se uzavírá celá MŠ, a to od 16.2. – 22.2.2021

ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ (pdf)

Níže cituji informaci hygienické stanice:

Dne  8. 2. – 12. 2. 2021 bylo/byl v kontaktu dítě/pedagog/externista Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do  18. 2. – 22. 2.  2021(dle data poslední přítomnosti v mateřské  škole).

 

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

 

Seznam odběrových míst:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

 

 

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

 

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě/pedagog/zaměstnanec v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupcůpro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

 

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

 

AKTUÁLNÍ COVID OPATŘENÍ VE ŠKOLCE!

Opatření se týká pouze dětí, jejichž rodičům bylo 12.2.2021 telefonováno!!!

Níže cituji informaci hygienické stanice:

Dne  8. 2.  a 9. 2. 2021 bylo/byl v kontaktu dítě/pedagog/externista Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do  18. 2.  a 19. 2. 2021 (dle data poslední přítomnosti v mateřské škole).

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

 

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

 

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě/pedagog/zaměstnanec v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupcůpro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

 

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

http://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

 

Informace ke karanténě MŠ

Informace ke karanténě MŠ – pro děti, které přišly do kontaktu s pozitivní osobou a byly jim zaslány propozice z hygieny.

Vážení rodiče.

Každému byla zaslána informace z hygienické stanice – postup – ohledně karantény naší školky.

Prosím vás o důsledné dodržení všech pokynů a postupů, aby bylo co nejvíce zamezeno dalšímu rozšíření viru COVID 19.

Zejména apeluji a prosím o zaslání informace na mail MŠ, že je test vašeho dítěte negativní. (nebo předložení informace v mobilním telefonu 18. 1. 2021) Jedná se o PCR test, antigenní test nemá pro nás výpovědní hodnotu, nelze jej akceptovat. Bez této informace nemůže být vaše dítě do MŠ 18. 1. přijato.

(informace byly zaslány na poskytnuté mailové adresy zákonného zástupce dítěte.)

Děkujeme za spolupráci.

Všechny kroužky po dobu karanténních opatření jsou zrušeny.