MŠ U Roháčových kasáren

Aktuality

aktuality

Školné a stravné – prázdniny

Prosím, přerušte platby školného i stravného během letních prázdnin.

Stále platí, že děti, kterým bude k 31.8.2020 5 let a budou od září předškoláky, školné i nadále platit NEBUDOU.

Děkujeme za spolupráci.

Platby – letní provoz

Informace pro rodiče z ostatních MŠ  

Veškeré informace o platbách byly zaslány na kmenové mateřské školy (suma + variabilní symbol).
Platby zasílejte na účet: 292260399/0800

Prázdninový provoz 2020

Aktualita (1.7.2020):

Vážení rodiče,
Na základě informací z MŠMT (viz, níže), bude i nadále probíhat vstupní měření teploty u dětí a také orientační měření během dne.

Stále platí zákaz vstupu dospělých do prostor budovy MŠ, vyzvedávání dětí bude probíhat telefonicky.

Prosíme, noste do dětské šatny roušky!!!!!

Děkujeme za spolupráci.

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ O PRÁZDNINÁCH V ROCE 2020 (pdf). 

Aktualita (1.6.2020):

Za letní provoz v MŠ U Roháčových kasáren, prosím, zaplaťte pouze školné 500,- (neplatí děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání). Stravné bude strženo ze záloh.

Sdělení ze dne 24.4.2020:

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Svůj záměr využít náhradní prázdninový provoz MŠ oznámí zákonný zástupce dítěte ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) nejpozději do 20. května 2020 jedním z těchto způsobů:

  • – písemně – stačí prostý e- mail msrohacovky@volny.cz
  • – telefonicky – pouze ve výjimečných případech

Oznámením záměru vzdělávat své dítě v náhradní MŠ dává zákonný zástupce ředitelce MŠ, kam je dítě zapsané, souhlas s předáním evidenčního listu dítěte s údaji ze školní matriky do náhradní MŠ.

Více informací naleznete v přiložených souborech. Informace mohou být ještě doplněny či změněny, proto prosím kontrolujte náš web.

POKYNY K NÁHRADNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 2020 (doc)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (pdf)

ŽÁDOST O PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE K PRÁZDNINOVÉ DOCHÁZCE 13.7. – 24.7.2020 (doc)

Školní řád

Rozloučení s předškoláky BUDE

I přes mimořádná opatření v rámci COVID 19 jsme se rozhodli pro konání Rozloučení s předškoláky.

Rozlučka se uskuteční v úterý 16.6.2020 v 9:00 – 10.00 v prostorách budovy MŠ v komorním duchu – to znamená – bez rodičů

Každé dítě musí při vstupu odevzdat čestné prohlášení (na webu školy) a bude mu změřena teplota.

Nezapomeňte, prosím, bačkory!!!
V 10.00 si rodič dítě vyzvedne.
„Těšíme se na vás, i když se budeme loučit.“