MŠ U Roháčových kasáren

Aktuality

aktuality

Kreativní dílny

Opět vám a vašim dětem nabízíme kreativní dílny – tentokrát jarní.
Máte možnost se svými dětmi strávit odpoledne a vytvořit si něco pěkného.

1. třída 24.4. 15.30 – 17.00
2. třída 9.5. 15.30 – 17.00
3. třída 9.4. 15.30 – 17.00
4. třída 10.4. 15.30 – 17.00

V šatně na nástěnce se budete moci přihlásit.

Zápis dětí do MŠ

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10
pro školní rok 2019/2020

Zápis a příjem vyplněných žádostí o přijetí se ve všech MŠ uskuteční 6. května 2019.

V naší MŠ se zápisy uskuteční konkrétně v 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) dítěte a předloží:

  • svůj občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2019/2020 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu.

Stačí (od 1. 4. 2019 do 5. 5. 2019) kliknout na odkaz a předzapsat se do naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-u-rohacovych-kasaren

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem vašeho dítěte a vašimi průkazy totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé MŠ.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo je v MŠ vyzvednout, a to v době od 1. 4. – 5. 5. 2019 nebo v době dnů otevřených dveří v MŠ.
V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelek MŠ.

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (informace výše v textu), který jim i MŠ velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu dítěte. Předzápis bude aktivní v době od 1. 4. do 5. 5. 2019, 23:59 hodin. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ a v den řádného zápisu přijdou do MŠ s vytisknutou žádostí a výše uvedenými doklady.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí, které si rodiče vyzvednou osobně v MŠ. Současně při převzetí tohoto rozhodnutí podepíší rodiče v MŠ oznámení („zápisový lístek“)o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí.
Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Pokud se zákonný zástupce dítěte nemůže osobně zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, může úředně ověřeným pověřením zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu.

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje požádat zákonné zástupce dětí o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce.

Celý text dokumentu ve formátu pdf (45 kB).

Projekt – Aktivní město

Chcete od své radnice získat finanční příspěvek na volný čas, vzdělávání, sport, nebo kulturu? Založte si rodinný účet a čerpejte výhody pro Vaše děti. Vše rychle a pohodlně z Vašeho počítače, tabletu nebo mobilu. Využijte nabídky svého města a čerpejte odměny na aktivity, které právě vaše radnice podporuje. Vyplatí se jít do toho aktivně.

Registrace žadatele

 

Projekt 100

100. výročí vzniku republiky očima učitelek a dětí MŠ U Roháčových kasáren

V letošním roce slavíme 100 let od vzniku Československa a tím pádem také 100 let od vzniku republiky. Jelikož jsme jako paní učitelky zjistily, že děti mají nejmenší povědomí o době první republiky, zaměřily jsme se hlavně tedy na období mezi lety 1918 – 1938 a její připomínku.

Pro úplné nastínění dějin našeho státu, sáhneme ještě dál – praotec Čech, Karel IV aj. S dětmi si připomínáme důležité okamžiky, které formovaly naši zemi a život českých a slovenských občanů.

Více informací v přiloženém dokumentu – Projekt 100 (pdf, 70kB).