MŠ U Roháčových kasáren

Aktuality

aktuality

Prázdninový provoz MŠ 2021

Náhradní prázdninový provoz mateřských škol 2021

Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10 bude zajištěn následovně:

Publikováno: 24.02.2021

Kategorie: Školství

12.07.–23.07.2021 budou v provozu tyto MŠ:

MŠ Dvouletky
MŠ Podléšková
MŠ Magnitogorská
 

26.07.–06.08.2021 budou v provozu tyto MŠ:

MŠ Nedvězská
MŠ Rembrandtova
MŠ Hřibská
 

Ve dnech 01.–02.07.2021 je zajištěn běžný provoz ve všech MŠ.
Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 01.09.2021.

Způsob podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a povinných dokladů bude určen

v souladu s vydanými opatřeními MŠMT. O formě zápisu budou zákonní zástupci dětí včas informováni prostřednictvím webových stránek konkrétních mateřských škol a MČ Praha 10.
 

Náhradní prázdninový provoz je určen přednostně pro zaměstnané zákonné zástupce dětí. Děti zákonných zástupců na rodičovské či mateřské dovolené mohou být přijaty dodatečně do naplnění dané kapacity školy.

Toto opatření se opírá o relevantní ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 – „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33 „Každý má právo na vzdělání“. Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.
 

Děkujeme všem rodičům, kteří mají možnost zajistit péči o své dítě v době letních prázdnin (např. maminky na mateřské a rodičovské dovolené apod.), že nevyužívají náhradního prázdninového provozu MŠ, a přenechávají tak dočasně místo dětem, které tuto možnost bohužel nemají. Tím také umožňují učitelkám, že si přes prázdniny mohou v této nelehké době odpočinout a přivítat děti v novém školním roce plné síly a nápadů na další práci.

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10 (pdf)

 Odbor školství, městská část Praha 10

Návrat dětí do škol

Vážení rodiče,

MŠMT od 12.4.2021 umožnilo návrat předškolních dětí – povinná předškolní docházka – zpět do mateřské školy.

 • děti se budou vzdělávat ve skupině maximálně 15 dětí
 • děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám, jejichž obsahem se budeme řídit.

Vybrané profese:

Organizace testování dětí: 2x týdně Ag testy (pondělí + čtvrtek) POVINNOST!!!

 • rodiče budou své děti testovat sami – test při příchodu obdrží v šatně
 • samotné testování bude probíhat v připraveném stanu (před dětskými šatnami) další prostor bude pod přístřeškem do šaten
 • výsledek vyhodnoceného testu sdělí rodič zaměstnanci MŠ při předání dítěte před šatnami
 • dítěti bude změřena teplota, samo se převlékne – dozor zaměstnance MŠ
 • dítě musí být 100% zdravé!!!  (pokud trpí alergickou rýmou, je nutné o tomto stavu přinést potvrzení od lékaře)

POZOR:

Při teplotě nižší než 15 st. C bude organizace testování jiná.

 1. při příchodu do šatny obdrží rodič test
 2. otestuje své dítě
 3. pracovnice nakape na test tekutinu
 4. rodič test zalepí a uloží na dané místo
 5. po dobu 15 minut- vyhodnocování testu – bude dítě i rodič čekat venku

Samotná pandemie a s ní spojená omezení mohou způsobovat stres i malým dětem. Reakce na tuto situaci jsou různé – vztek, agresivita, pláč, odmítnutí komunikace aj. Je to naprosto normální. Společným působením vše jistě zvládneme.

Pokud dítě zažilo traumatizující událost, prosím, neváhejte a obraťte se na paní učitelky. Společně domluvíte působení na dítě s ohledem na jeho potřeby.

Přílohy:

Instruktážní video na test LEPI

 

Děkujeme za spolupráci.