MŠ U Roháčových kasáren

Aktuality

aktuality

Uzavření školy 31.1

Vážení rodiče,
Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215 bude v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání dne 31. 1. 2020 uzavřena, a to ze závažného důvodu uzavření vody v celém objektu školy, což znemožní řádné poskytování předškolního vzdělávání.

Důvodem je oprava vodovodních rozvodů v kuchyni, WC i umyvadel. Bohužel, vánoční provoz nám tuto opravu neumožnil.

Vyhláška č. 14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání § 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu 2a ) v době omezení nebo přerušení provozu. 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Slavnost světel a dýní

Vážení rodiče,
Zveme vás s vašimi dětmi na společnou akci – dílnu, která se uskuteční 31.10.2019 od 16.00 na školní zahradě a okolí MŠ.

– Každý si přinese svoji dýni, nástroje na dlabání + lampion se světlem na tyčce. ( dýně může být již hotová)
– V 16.30 – 16.45 se objeví BROUČCI s lucernou a povedou lampiónový průvod po okolí MŠ
– Po návratu na školní zahradu společně zazpíváme Mravenčí ukolébavku a broučci se uloží ke spánku.
– Akce končí

Těšíme se na vás.

Třídní schůzky

Kdy? 4.9.2019
V kolik? 16.00
Kde? ve třídách

Předpokládá se účast zákonného zástupce každého dítěte.

Děkujeme za spolupráci