MŠ U Roháčových kasáren

Jana Bendová

ředitelka MŠ

COVID – aktuality

Vážení rodiče na mateřské i rodičovské dovolené,

 z důvodu neutěšené epidemiologické situace a nedostatku personálního obsazení MŠ, vás prosím o zvážení, zda je nutné posílat vaše dítě v této kritické době do MŠ, a to i děti s povinnou předškolní docházkou.

Od 14.10. 2020 musíme přistoupit k zákazu pohybu zákonných zástupců po budově školy, s výjimkou šatny, a to do odvolání.

Chceme zajistit provoz školy, co nejdéle to půjde, pro rodiče zaměstnané, a tak se snažíme eliminovat sociální kontakty, jak to jen jde!!!!

 

Jako kompenzaci nabízíme úlevy na platbě školného, a to 50% sumy za měsíc absence.

Pokud uvažujete o omluvě předškolního dítěte, prosím, napište žádost, která vám bude obratem kladně vyřízena. (již to někteří rodiče takto řešili)

Vaše dítě se tak bude distančně vzdělávat – dostane zadané úkoly.

 

Pevně věřím, že chápete naléhavost stávající situace a podpoříte nás.

Děkujeme za pochopení.

COVID – vyzvedávání dětí

Od 14.10.2020 trvá z důvodu kritické epidemiologické situace až do odvolání zákaz pohybu dospělých osob v prostorách MŠ, s výjimkou šatny.

Rodiče si své dítě mohou vyzvednout na základě telefonátu.

  • MŠ: 267311073
  • Mobil: 724540568

Dotační programy v MŠ

1/ Vybudování přírodní vzdělávací zahrady    2020 – 2021

–        Výzva NP ŽP 7/2019 v rámci Národního programu životního prostředí

2/ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání    2020 – 2022

–        Výzva č. 02 20 081 Šablony III- VRR v prioritní ose 3OP

3MČ Praha 10 – UZ 3        2020 – 2021

–        výuka českého jazyka pro cizince

–        provozní asistent

4/ OP-EU – Operační program potravinové a materiální pomoci – školní stravování

Dodatek školního řádu – nemocnost

Dovolujeme si upozornit na nový dodatek školní řádu – NEMOCNOST

V tomto dodatku je mimo jiné uvedeno:

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst.

  1. povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. 
    Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.
  2. Do mateřské školky je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.
  3. Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění. Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení nemocného dítěte od kolektivu zdravých dětí.

Více informací včetně výčtu akutních a parazitických onemocnění se dozvíte právě v tomto dodatku školního řádu – NEMOCNOST

Třídní schůzky

Třídní schůzky na jednotlivých třídách se konají

8.9.2020 od 16.00

 Účast zákonného zástupce dítěte je nutná.

Zároveň je možná přítomnost pouze 1 zákonného zástupce s rouškou či respirátorem a bez dítěte!

Děkujeme za spolupráci.