Úzce spolupracujeme se ZŠ U Roháčových kasáren, kde máme možnost jedenkrát týdně využít prostor velkých tělocvičen i venkovního areálu pro tělesnou aktivitu dětí.

Předškolní děti před zápisem do ZŠ navštíví první třídy a účastní se části vyučovací hodiny.

ZŠ Jakutská pro naše děti připravuje tzv. „Vyučování nanečisto“, kde si děti zkusí celou hodinu být „velkými školáky“.

Organizujeme dětem „Mikulášskou nadílku“, s návštěvou „Svaté rodiny“.

Samozřejmostí jsou také Vánoční besídky – pásmo básniček a písniček pro rodiče, následující společným posezením u vánočního stromku.

Připravujeme:

  • Od září začíná výuka plavání v areálu EDEN
  • Od října se opět „rozbíhají“ všechny kroužky
  • Pro děti s odkladem školní docházky individuální program na přípravu vstupu do ZŠ, pořádání ŠvP a výletů, návštěva divadelních představení.