MŠ U Roháčových kasáren

ZÁPISY 2021

Zápisy dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 pro školní rok 2021/2022 se uskuteční 05.05.2021.

Způsob podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a povinných dokladů bude určen v souladu s vydanými opatřeními MŠMT. O formě zápisu budou zákonní zástupci dětí včas informováni prostřednictvím webových stránek konkrétních mateřských škol a MČ Praha 10.

Elektronický předzápis bude pro zákonné zástupce otevřen od 06.04.2021.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.08.2021 pěti let.

Podrobnější informace k zápisu 2021 (pdf)

Zápisový lístek (doc)

Informace pro rodiče – zápisy (pdf)

 

Zápisy do přípravných tříd základních škol pro školní rok 2021/2022 se uskuteční dne 05.05.2021.

Pokud využijete možnosti osobního předání dokumentů k zápisu, můžete tak učinit 5.5.2021 v době 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.30h.

Děkujeme za spolupráci.