MŠ U Roháčových kasáren

Konkurz – ředitel

Rada městské části Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, se sídlem Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, IČ: 70 924 317.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2021

Více informací v oficiálním materiálu ke konkurzu (pdf)