MŠ U Roháčových kasáren

Distanční výuka 2021

Distanční vzdělávání v MŠ

  • V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena: a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Off-line vzdělávání

Pojmem off-line vzdělávání je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia atd.)

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.

Z textu vyplývá, že účast dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné, je tedy jejich povinností.

Volíme vzdělávání Off-line, neboť se domníváme, že s výukou On-line budou mít rodiče dost starostí u dětí navštěvujících ZŠ.

Přesto musíme trvat na nějakém způsobu dokladování vzdělávání dětí mladších.

Dokladování účasti dítěte na distančním vzdělávání

  • alespoň 1-2x týdně poslat nějaký nakreslený obrázek, foto aktivity, foto výrobku, foto činnosti, aj. vyplývajících z daného měsíčního tématu ( viz. avizovaná mailová adresa v zadání tématu)
  • po ukončená distanční výuky proběhne kontrola pracovních sešitů – splnění zadaných úkolů.

Děkujeme za spolupráci, vaše paní učitelky – Helena, Denisa, Monika