MŠ U Roháčových kasáren

COVID – aktuality

Vážení rodiče na mateřské i rodičovské dovolené,

 z důvodu neutěšené epidemiologické situace a nedostatku personálního obsazení MŠ, vás prosím o zvážení, zda je nutné posílat vaše dítě v této kritické době do MŠ, a to i děti s povinnou předškolní docházkou.

Od 14.10. 2020 musíme přistoupit k zákazu pohybu zákonných zástupců po budově školy, s výjimkou šatny, a to do odvolání.

Chceme zajistit provoz školy, co nejdéle to půjde, pro rodiče zaměstnané, a tak se snažíme eliminovat sociální kontakty, jak to jen jde!!!!

 

Jako kompenzaci nabízíme úlevy na platbě školného, a to 50% sumy za měsíc absence.

Pokud uvažujete o omluvě předškolního dítěte, prosím, napište žádost, která vám bude obratem kladně vyřízena. (již to někteří rodiče takto řešili)

Vaše dítě se tak bude distančně vzdělávat – dostane zadané úkoly.

 

Pevně věřím, že chápete naléhavost stávající situace a podpoříte nás.

Děkujeme za pochopení.