MŠ U Roháčových kasáren

Dotační programy v MŠ

1/ Vybudování přírodní vzdělávací zahrady    2020 – 2021

–        Výzva NP ŽP 7/2019 v rámci Národního programu životního prostředí

2/ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání    2020 – 2022

–        Výzva č. 02 20 081 Šablony III- VRR v prioritní ose 3OP

3MČ Praha 10 – UZ 3        2020 – 2021

–        výuka českého jazyka pro cizince

–        provozní asistent

4/ OP-EU – Operační program potravinové a materiální pomoci – školní stravování