MŠ U Roháčových kasáren

Začátek školního roku 20-21

1.9.2020 se opět uvidíme v MŠ. Bohužel, koronavirová situace se nelepší, spíše naopak. Stále čekáme na případné konkrétní propozice z MŠMT i MZ pro mateřské školy, abychom mohli nastolit přesná pravidla, podle kterých se budeme muset řídit. Manuál k provozu škol vypracovaný MŠMT je však již nyní dostupný tímto odkazem.

Víme, že pro nové děti je nutná a důležitá adaptační doba. Tu můžeme uskutečnit pouze při dodržení tzv. „rouškového pravidla“:

Každý zákonný zástupce, doprovázející dítě do MŠ, musí mít nasazenu ústní roušku, či respirátor a to počínaje prostorem šatny!
Rodič, může být pouze jeden! Bez této ochranné pomůcky nebude třetí osoba vpuštěna do budovy školy!

Prosím, akceptujte toto opatření, zdraví je důležité pro děti, rodiče i personál školy.

Každé dítě si do 4.9.2020 přinese do třídy 3 ks jednorázových roušek, označenou svým jménem.

MŠMT uvažuje také o opatření pro děti mající od září 2020 povinnou předškolní docházku – poslední ročník MŠ.

Komplexní informace najdete v tomto dokumentu – Provoz MŠ od září 2020 vzhledem ke COVID – 19. (pdf, 147 kB)

ADAPTACE (formát pdf)