MŠ U Roháčových kasáren

Uvolňování epidemiologických opatření ve školách

V přílohách naleznete avizované informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách.  Pozornost prosím věnujte zejména

ČESTNÉmu PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Tento dokument musí zákonný zástupce žáka podepsat a odevzdat již při prvním vstupu do školy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Nemůžeme vyloučit, že se některé informace či požadavky ještě změní, protože i Ministerstvo školství stejně jako i jiná ministerstva, vydává často informace, které později koriguje.

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (pdf)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (pdf)