MŠ U Roháčových kasáren

Rozhodnutí o přijetí 2020

Vážení rodiče,
Prosím, věnujte této informaci zvýšenou pozornost.

Všechny MŠ 20.5.2020 zveřejní rozhodnutí o přijetí – pouze přidělená registrační čísla. V případě duplicity přihlášky bude vaším úkolem nejpozději do 25.5.2020 vyplnit a podepsat zápisový lístek (pdf). Ten zašlete na školku, kterou jste si vybrali – stačí mailem, naskenovat.

Na základě těchto informací doplním seznam přijatých dětí na uvolněná místa.

Zápisový lístek (pdf)