MŠ U Roháčových kasáren

Informace o otevření MŠ 25.5.2020

Vážení rodiče,

Prosím nepřehlédněte informace o otevření mateřské školy U Roháčových kasáren.

K otevření v omezeném provozu dojde 25.5.2020.

Vzhledem k podmínkám (snížený počet zaměstnanců, hygienická a proti epidemiologická opatření v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR) bude škola otevřena zejména pro děti rodičů, kteří nezbytně potřebují nastoupit do zaměstnání.

Nedomníváme se, že by prostředí MŠ bylo v tuto dobu méně nebezpečné než prostředí ZŠ, pro které jsou stanoveny školní skupiny po 15 žácích (počet vyhláškou 30).

Ze zjevných důvodů dojde ke snížení počtu dětí i ve třídách MŠ, a to na max. 20 (počet vyhláškou 26). S menším počtem dětí můžeme zajistit hygienické a bezpečnostní podmínky epidemiologických opatření stanovené MŠMT a MZ. Neseme odpovědnost za zdraví vašich dětí i personálu. Prosíme, z důvodu nešíření koronavirové nákazy pečlivě zvažte nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v MŠ, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se stanovenému novému režimu.

Děti budou do školy přijímány také na základě Hygienické specifikace (pdf). Ta s týká také zaměstnanců, prostoru školky, zahrady, atd. a je pro nás závazná.

Proto apelujeme na rodiče, kteří jsou na MD-RD (mateřská nebo rodičovská dovolená), aby v této –  pro všechny těžké době – projevili porozumění a sounáležitost s rodiči zaměstnanými a své místo v MŠ jim přenechali. Děti v žádném případě neztrácejí nárok na umístění pro následující školní rok!

Pokud i tak rodič na MD-RD bude uvažovat o nástupu dítěte do MŠ, oznámí to, prosím, nejdéle do 18.5.2020, a to mailem či telefonicky.

Jako poděkování za váš ústupek vám nebude účtován poplatek za předškolní vzdělávání, a to do konce června 2020.(částky za úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravné za období, kdy byla MŠ oficiálně uzavřena, budou vyúčtovány na konci školního roku).

Věříme, že chápete současnou mimořádnou situaci a předem děkujeme za zodpovědná rozhodnutí a spolupráci, bez níž se neobejdeme. Naší snahou je zajistit bezpečnost a v rámci možností ochránit zdraví dětí i zaměstnanců školy. Děkujeme!!!

 Všechny objednané akce i kroužky byly zrušeny.

Pouze uvažujeme o nějaké omezené formě rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ, pokud to státem nastavená opatření umožní. Bylo by nám líto, kdybychom se nemohli rozloučit.

Prosím, sledujte webové stránky školy.

 

Rodiče dětí, které již do MŠ nenastoupí do konce června 2020, si mohou přijít pro své osobní věci 27.5. – 28.5.2020 v době 8 – 10.00

Pokyny organizační

1/ provoz 6.30. – 17.00

2/ na chodníku jsou čarami vyznačeny předepsané rozestupy, prosím, dodržujte je

3/ vstup do MŠ: u dveří bude dětem měřena teplota a proběhne kontrola zdravotního stavu

 • teplota nesmí být nad 37’C, příznaky kašle, rýmy
 • teplota bude měřena i během dne
 • v prostoru každé šatny se mohou pohybovat max.2 děti + 2 rodiče (2 rodiny)

4/ děti se v šatně vždy urychleně převléknou, následně rodič dítě předá u prosklených dveří další osobě

 • následuje dezinfekce rukou dítěte

Rodič nemá povolen vstup do dalších prostor budovy školy!!!

5/ dovolí – li počasí, budou děti trávit co nejvíce času na školní zahradě (rozděleně)

 • všechny děti se musí převlékat, neexistuje stejné oblečení do budovy a ven!!!!!

6/ Vyzvedávání dětí

 • v době 12.30. – 13.00 – rodič telefonicky kontaktuje MŠ, dítě bude přivedeno
 • v době 15.00 – 17.00 – opět pouze po telefonu nebo ze školní zahrady
 • telefon:267311073, mobil. 724540568
 • po vyzvednutí dítěte rychle opustit prostor šatny – areál školy

Rodič bude po celou dobu své přítomnosti v šatně či areálu školy mít nasazenou roušku, dodržovat dané rozestupy!!!

7/ dítě bude mít s sebou:

 • převlečení do budovy i ven + náhradní oblečení
 • 1 roušku v sáčku se jménem (tu si vezmou s sebou do třídy)
 • vyplněné „čestné prohlášení“ vydané MZ

Bez uvedených věcí + prohlášení nemůže být dítě přijato.

8/ V případě projevu jakékoliv nemoci dítěte během provozní doby MŠ, bude rodič ihned kontaktován. Ten následně musí své dítě vyzvednout z MŠ do 30 minut. Rodič ručí za aktivní telefonní číslo svého telefonu, okamžitě zavolá zpět do MŠ.

Pokud se tak nestane, budeme nuceny kontaktovat daná zdravotní pracoviště.

Po návratu dítěte po nemoci, bude nutné dodat potvrzení lékaře, že je dítě zdravé.

Ostatní rodiče budou informováni  – cedule na vstupu do MŠ.

Další aktuální informace sledujte, prosím, na webu školy.

 

HYGIENICKÁ SPECIFIKA (pdf)