MŠ U Roháčových kasáren

MČ Praha 10 uzavírá školky

Od úterý 17. března až do odvolání budou uzavřeny mateřské školy na Desítce.

Na mimořádném zasedání o tom rozhodla Rada MČ Praha 10, a to na základě aktuálního vývoje po víkendu. Ten rovněž přinesl další krizová opatření ze strany Vlády ČR.

Školky zůstávaly doposud na doporučení ze strany Magistrátu hl. m. Prahy otevřené, aby městská část dále poskytovala tuto veřejnou službu. Zájem rodičů o školky však rychle klesá, stejně jako kapacity pedagogického personálu.

Pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil radnice s Magistrátem hl. m. Prahy aktuálně řeší možnost provizorního otevření některých školských zařízení.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě si můžete osobně vyzvednout:     
17 + 18.3.2020 v 8 – 12.00
v dalších dnech, tedy od 19.3.2020 v 9 – 10.00 – obraťte se (zvoňte) na školnici
 
Elektronicky zaslat NELZE!!!
 
Na pozemku školy prosíme o důsledné nošení roušek či o zakrytí úst a nosu jiným způsobem.
 
Děkujeme.
 

Povinné předškolní vzdělávání

Témata březen, duben: Sluníčko, popojdi maličko
                                         Hody, hody, doprovody
                                         Zvířata domácí a ze statku
                                         Zvířata z volné přírody
Obsah: rozhovory nad obrázky: znaky jara, probouzení přírody hmyz, mláďata,
rostliny, počasí, oblékání, péče o zdraví, střídání 4 ročních období, počasí,
oblékání,
                                                        období pojmenovat 12 měsíců – pohádka
„ O dvanácti měsíčkách“- povídání o obsahu
                                                       tradice a zvyky o Velikonocích – povídání na
dané téma, zdobení kraslic, výroba z papíru aj.
      
                                                       zvířata domácí a ze statku: užitek, způsob života,
správně pojmenovat mláďata, péče o zvířata
             
                                                       zvířata z volné přírody : hmyz a ptáci jako
poslové jara,
                                                       zvířata v lese, ve vodě, ochrana živé přírody

Písničky k zazpívání nebo k poslechu: Jaro dělá pokusy – Svěrák, Uhlíř
                                                                  Voláme sluníčko – Nohavica
                                                                  Krávy, krávy – Svěrák, Uhlíř
                                                                  Datel – Svěrák, Uhlíř
                                                                  Káča našla ptáče – Svěrák, Uhlíř
                                                                  Když jsem já sloužil
                                                                  Já mám koně, vraný koně
Výtvarné činnosti: malování vajíček
                                modelování zvířete
                                kreslení (malování zvířecí figury)

Procvičovat-1/ první a poslední hlásku ve slově, rozklad slov na slabiky
                    2 orientaci na ploše i v prostoru vpravo, vlevo, vedle, před, za, pod, nad,
                    první v řadě, poslední, uprostřed, hned za….
                      geometrické tvary