MŠ U Roháčových kasáren

Informace k průběhu přijímacího řízení 2019

Dne 20.5.2019 – bude vyvěšen na všech školách Prahy 10 seznam dětí možných k přijetí dle kapacity školy. Rodič si již předem ujasní, kterou školu preferuje jako první, druhou, třetí, atd. k docházce svého dítěte. Pokud je jeho dítě na některou školu přijato, dostaví se ve dnech 20. – 21.5.2019 do ředitelny vybrané školy k převzetí dokladu o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Zde vyplní zápisový lístek a tím potvrdí nástup svého dítěte do této zvolené MŠ od září 2019. Zároveň s podepsáním zápisového lístku podepíše zpětvzetí žádostí z ostatních MŠ, pokud je na jiné školy podal.
Jestliže na žádném seznamu své dítě nenajde, počká na další vyhodnocení žádostí, které na školách proběhne do 30 dnů od podání žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání. Seznam všech přijatých dětí bude vyvěšen na škole nejpozději 3.6.2019.

MŠ U Roháčových kasáren vyvěsí 19.5.2019 na internetových stránkách www.rohacovky.cz a ve vývěsce seznam dětí možných k přijetí (tedy jejich evidenčních čísel, které rodič obdržel při odevzdání žádosti).

Dne 20.5.2019 od 7:00 do 15:00 hod a dne 21.5. od 7:00 do 15:00 se budou vydávat v ředitelně školy zákonným zástupcům doklady o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě podepsání zápisového lístku do MŠ U Roháčových kasáren.

Definitivní bude celkový seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání zveřejněn ve vývěsce i webu školy nejpozději dne 3.6.2019. Doklad o přijetí obdrží rodiče na informační schůzce k nástupu dětí do MŠ, která proběhne dne 17.6.2019 od 16:30 hodin.
Dostaví se i rodiče, kteří obdrželi rozhodnutí o přijetí již v polovině května 2019!!! Na schůzce rodiče obdrží základní informace k nástupu dětí do školy. Upozorňujeme, že schůzka není určena dětem.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče poštou.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD 1.9.2019 (pdf, 34 kB).