MŠ U Roháčových kasáren

Letní provoz MŠ

V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, byl ředitelkami mateřských škol (dále MŠ) a Odborem školství MČ Praha 10 projednán náhradní prázdninový provoz MŠ zřízených MČ Praha 10.

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Zákonný zástupce do 20. května oznámí ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) záměr dítě přihlásit k náhradnímu prázdninovému provozu v jiné MŠ a požádá ředitelku o kopii Evidenčního listu svého dítěte. Poté v níže uvedených termínech podá žádost o přijetí dítěte (spolu s evidenčním listem) do náhradního provozu v MŠ, která v daném období bude otevřena. Zároveň zaplatí v této MŠ úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a za školní stravování (stravné).

Za zapsané k náhradnímu prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož zákonný zástupce odevzdal v náhradní MŠ Evidenční list, zaplatil školné i stravné a byl vyrozuměn o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném období.

Do každé MŠ s náhradním prázdninovým provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť.

Výše školného a stravného bude zákonným zástupcům sdělena v konkrétní MŠ zajišťující náhradní prázdninový provoz.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k náhradnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které již dochází do některé z MŠ zřízené MČ Praha 10. A dále také upozorňujeme, že na pokyn zřizovatele budou ředitelky MŠ při přijímání k náhradnímu prázdninovému provozu brát v potaz i to, zda je někdo ze zákonných zástupců dítěte na mateřské (rodičovské) dovolené. Těmto žadatelům bude možno vyhovět pouze v případě, že budou v MŠ k dispozici volná místa.

Ředitelka MŠ může zapsat děti k náhradnímu prázdninovému provozu v konkrétním termínu pouze do výše kapacity MŠ, uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

Dny, kdy budou MŠ uzavřeny, budou opět věnovány nezbytným opravám, malování prostor a rekonstrukcím, které nelze provádět za běžného provozu.

Zápisy k náhradnímu prázdninovému provozu se konají tyto dny v těchto mateřských školách:

  • 27. května MŠ Štěchovická, MŠ Mládežnická a MŠ Magnitogorská (pro termíny mezi 8. 7. a 26. 7. 2019);
  • 28. května MŠ Dvouletky, MŠ Tuchorazská a MŠ Přetlucká (pro termíny mezi 5. 8. a 23. 8. 2019).

 

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10
 

Období
1. 7. – 5. 7.
(5. 7. státní svátek)
všechny MŠ zavřené
8. 7. – 26. 7. MŠ Štěchovická
MŠ Mládežnická
MŠ Magnitogorská
29. 7. – 2. 8. všechny MŠ zavřené
5. 8. – 23. 8. MŠ Dvouletky
  MŠ Tuchorazská
  MŠ Přetlucká
26. 8. – 30. 8. přípravný týden

Nový školní rok 2019/2020 začíná 2. 9. 2019.         

DOKUMENT – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – k náhradnímu prázdninovému provozu (pdf, 33 kB).