MŠ U Roháčových kasáren

Vánoční provoz

Informace k prázdninovému vánočnímu provozu mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10.

 

K vánočnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených m. č. Praha 10.

Provoz zajišťuje mateřská škola Bajkalská 19/1534, Praha 10 ve dnech 27. – 29. 12. 2017 od 6:30 do 17:00 hod.

Do 1. 12. 2017 rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, že chtějí přihlásit dítě k prázdninovému provozu a požádají ředitelku o kopii evidenčního listu a zápisový list.
Ředitelství kmenové školy vyhotoví kopii evidenčního listu, na první stranu nahoru otiskne razítko mateřské školy a podpis odpovědné osoby. Předá rodiči společně se zápisovým formulářem, který si před vlastním zápisem do mateřské školy Bajkalská zákonný zástupce vyplní.

Rodiče se dostaví k zápisu v úterý 12. 12. 2017 od 14:00 do 17:00 hod do mateřské školy Bajkalská 19/1534, Praha 10, která bude zajišťovat prázdninový vánoční provoz. Odevzdají vyplněný zápisový list, předají potvrzenou kopii evidenčního listu, který si vyžádají na kmenové škole, zaplatí na místě stravné a dítě bude zapsáno. Mateřská škola zapisuje děti pouze do výše své kapacity.

Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili stravné.