MŠ U Roháčových kasáren

Seznam přijatých dětí 2016

Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace, přijala k 1.9.2016 děti uvedené v SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ (formát PDF).

Informativní schůzka zákonných zástupců přijatých dětí se uskuteční 14.6.2016 od 16:00 ve 2. třídě

Účast zákonného zástupce je nutná!!!!!

Nepřítomnost na schůzce je podnětem pro přijetí jiného, dosud nepřijatého dítěte – náhradníka.