MŠ U Roháčových kasáren

Seznam přijatých dětí 2015

Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace, přijala k 1.9.2015 děti uvedené v SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ (formát PDF).

Informativní schůzka všech zákonných zástupců přijatých dětí se uskuteční 22.6.2015 od 16:00.

Účast zákonných zástupců je nutná!!!!!

Nepřítomnost na schůzce je podnětem pro přijetí jiného, dosud nepřijatého dítěte.