MŠ U Roháčových kasáren

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí ve správním řízení

Mateřská škola: U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí

U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, rozhodla prostřednictvím ředitelky podle ustanovení § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 34 téhož zákona takto:

2/2014 přijato
4/2014 přijato
6/2014 přijato
8/2014 přijato
10/2014 přijato
16/2014 přijato
21/2014 přijato
23/2014 přijato
28/2014 přijato
31/2014 přijato
32/2014 přijato
33/2014 přijato
36/2014 přijato
37/2014 přijato
38/2014 přijato
39/2014 přijato
41/2014 přijato
42/2014 přijato
44/2014 přijato
49/2014 přijato
53/2014 přijato
55/2014 přijato
56/2014 přijato
58/2014 přijato
64/2014 přijato
65/2014 přijato
66/2014 přijato

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, a rozhoduje o něm MHMP Jungmannova 29/35, Praha 1.

Schůzka nově přijatých dětí

se bude konat  19.6.2014 od 16.00

  • předání rozhodnutí o přijetí
  • informace o platbách ( identifikační údaje pro každé dítě)
  • informace o školním řádu
  • informace provozního charakteru
  • informace o adaptaci
  • různé

Účast zákonného zástupce je nutná!!

Pokud se zákonný zástupce schůzky neúčastní, bude přijato dítě, které se umístilo mezi nepřijatými dětmi.

 

Děkuji za spolupráci.

 

Dokumenty pdf:

 

V Praze, dne 22.4.2014

Bendová Jana ředitelka MŠ