MŠ U Roháčových kasáren

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL

pro školní rok 2014/2015
se uskuteční ve dnech

18. a 19. března 2014 od 13,00 do 17,00 hod.
zápis – výdej přihlášek

ŽÁDOST o přijetí přineste vyplněnou ve dnech 18. – 19.3.2014 s sebou!

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

1. a 2. dubna 2014 od 13,00 do 17,00 hod.
příjem vyplněných přihlášek

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.