MŠ U Roháčových kasáren

Školní program proti šikanování

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Směrnice vychází z metodického pokynu MŠMT č.j. 22294/2013-1 „Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních“

(závazný jen pro školy zřizované MŠMT). 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení (dále jen „škola“)vě se školounost vychovatelky v dětském  v základní h předmětů odvozuje (a nikoli naopak), neshledáváme tudíž kolizní body.

V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku…

Celé znění Školního programu proti šikanování – ke stažení (formát doc).