MŠ U Roháčových kasáren

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává MŠ U Roháčových kasáren 14/1215, rozhodla podle ustanovení§ 34, § 165 odst. 2 písm. b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,takto:

Prijeti1213

Schůzka zákonných zástupců přijatých dětí se uskuteční 6.6.2013 od 15.30h. Přítomnost zákonného zástupce je naprosto nutná!!!

  • podepisování dokumentů
  • informace o platbách
  • další informace

Nepřítomnost zákonného zástupce v daný termín schůzky bude chápáno jako odmítnutí přijetí dítěte a poskytnutí místa dalšímu zájemci.

 

Bendová Jana – ředitelka školy