MŠ U Roháčových kasáren

Dodatek ŠŘ – prázdninový provoz

Zveřejňujeme nový dodatek ke školnímu řádu:

Prázdninový provoz
Zákonní zástupci dětí přijatých z jiných MŠ k prázdninovému provozu budou respektovat pravidla kmenové MŠ ( školní řád, provozní doba, způsob omluv aj.)
Po ukončení prázdninového provozu jsou zák. z. povinni odnést všechny osobní věci svých dětí ( oblečení, obuv, hyg. potřeby, hračky)
Pokud tak neučiní, provozní zaměstnanci shromáždí na dobu 1 týdne od ukončení provozu zbylé věci do jedné z dětských šaten a zákonný zástupce si je může po dohodě vyzvednout.
Po uplynutí týdenní lhůty dojde k likvidaci věcí, zejména předmětů podléhajících hygienické kontrole.

 

Zde si můžete tento dodatek stáhnout (formát doc).