MŠ U Roháčových kasáren


Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí  pro školní rok 2011/2012

V rámci správního řízení a na základě kritérií rozhodla ředitelka školy takto:

Děti přijaté:

1,2,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,21,22,24,27,30,31,32,33,34,35,36,37,42,46,47

Schůzka zákonných zástupců přijatých dětí se koná 28.4. v 15.30h.
Bude následovat krátká informativní schůzka ohledně plateb v MŠ a podání dalších informací.


Děti nepřijaté:

3,4,7,10,18,20,23,26,29,39,40,43,44,45

Kapacita školy je naplněna. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce dítěte poštou.