ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

pro školní rok 2017/2018
se uskuteční 4. května 2017 od 13:00 do 18:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.

  • U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
  • Přihlášky a ostatní tiskopisy je možné stáhnout z webových stránek mateřské školy (formát zip), nebo osobně vyzvednout 3. až 7. dubna 2017 v budově MŠ.
  • Dokumenty je nutné vyplnit.
  • Na dokumentech je nutný podpis OBOU zákonných zástupců dítěte.
  • K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské školy.
  • Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií (dána městskou částí Praha 10 – poslední oprava 19.4.2017), která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.
  • V případě rovnosti bodů bude mít přednost dítě dříve narozené.
  • O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.

Pro více informací prosím čtěte Informace k zápisu pro rodiče (formát pdf).

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (formát pdf).