Inkluze – společné vzdělávání
Novela zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) zákonem č. 82/20015, stanovuje zákonnou povinnost o společném vzdělávání.

 
Školské poradenské pracoviště: poskytování poradenských služeb
Dušková Helena
(spolupráce se školským poradenským zařízením – pedagogicko-psychologická poradna Jabloňová, Praha 10)