MŠ U Roháčových kasáren

Aktuality

aktuality

Stravné 2018

Na základě vyúčtování roku 2017 je nutné zvýšit platbu za školní stravování, a to na 1000,- od ledna 2018. Původní sumu jsme se snažily udržet, co nejdéle, ale stále dochází ke zdražování potravin.

Naší povinností je dodržet výživové hodnoty jídel, spotřební koš, a to za stávajících finančních podmínek nelze splnit.

Prosím, změňte částku na svých trvalých příkazech. Pokud jste již leden uhradili, prosíme vás o doplatek 200,-

Děkujeme za spolupráci.

 

Zdražení stravného

Z důvodu zvyšování cen potravin, dochází OD 1. LEDNA 2018 ke zdražení stravného pro děti. Zatím bez navýšení zálohy.

Děkujeme za pochopení.

Děti:                                     do 6ti let                                          nad 6 let

 

přesnídávka                            9,– Kč                                               9,– Kč

 

oběd                                       23,– Kč                                            25,– Kč

 

svačina                                    7,– Kč                                               7,– Kč

 

nápoje                                      5,– Kč                                               5,– Kč

 

celkem                                    44,– Kč                                               46,– Kč

 

 

Vánoční provoz

Informace k prázdninovému vánočnímu provozu mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10.

 

K vánočnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených m. č. Praha 10.

Provoz zajišťuje mateřská škola Bajkalská 19/1534, Praha 10 ve dnech 27. – 29. 12. 2017 od 6:30 do 17:00 hod.

Do 1. 12. 2017 rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, že chtějí přihlásit dítě k prázdninovému provozu a požádají ředitelku o kopii evidenčního listu a zápisový list.
Ředitelství kmenové školy vyhotoví kopii evidenčního listu, na první stranu nahoru otiskne razítko mateřské školy a podpis odpovědné osoby. Předá rodiči společně se zápisovým formulářem, který si před vlastním zápisem do mateřské školy Bajkalská zákonný zástupce vyplní.

Rodiče se dostaví k zápisu v úterý 12. 12. 2017 od 14:00 do 17:00 hod do mateřské školy Bajkalská 19/1534, Praha 10, která bude zajišťovat prázdninový vánoční provoz. Odevzdají vyplněný zápisový list, předají potvrzenou kopii evidenčního listu, který si vyžádají na kmenové škole, zaplatí na místě stravné a dítě bude zapsáno. Mateřská škola zapisuje děti pouze do výše své kapacity.

Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili stravné.

Lyžařský výcvik 2018

Ještě jednou velmi děkujeme za zájem o lyžařský kurz na Konopišti, kterého se Vaše dítě/děti bude/budou účastnit.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto emailu, který obsahuje informace k platbě a dále důležité organizační pokyny.

Školka a termín konání: MŠ U Roháčových kasáren, 29.1. – 2.2.2018

Tímto žádáme o poslání platby do 31.12.2017 dle instrukcí viz. email, který jste obdržel/a po přihlášení svého dítěte/dětí na lyžařský kurz.
Nezapomeňte na variabilní symbol, který je důležitý pro přiřazení Vaší platby. Pokud máte přihlášeny 2 a více dětí, tak prosíme o každou platbu zvlášť včetně přiděleného VS. Společné platby neposílat!!! Po připsání platby na náš účet Vám přijde potvrzení o zaplacení.

Ti z vás, kteří jste již platbu poslali, tak berte tento email jako bezpředmětný. Děkujeme!

Níže uvedené organizační pokyny a Vaše případné dotazy budeme zodpovídat na informační schůzce ve vaší školce ve čtvrtek 14.prosince od 16 hodin.

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Odjezd od školky bude cca v 7:30. Definitivní čas potvrzujeme v týdnu před pondělním odjezdem a to i s ohledem na aktuální klimatické podmínky.
Stanovený čas odjezdu prosíme dodržet. Jsme schopni počkat v řádu jednotek minut. Nikoliv déle!!!
Plánovaný návrat je cca ve 12:30 hod. Přesná adresa SKI resortu Konopiště je: Tvoršovice 27, 256 01 Bystřice u Benešova.

Je nezbytně nutné, aby mělo vaše dítě/děti označené své lyžařské vybavení tj. lyže a vak nebo batoh s lyžařskými botami a helmou. Nedávejte prosím lyžařské boty a helmu do různých igelitových nebo papírových tašek!!! Ideální je viditelný štítek se jménem. Dále prosím nepodceňte označení lyží vašeho dítěte/dětí. Je skutečně nezbytně nutné, aby mělo dítě své lyže viditelně označené. Obzvláště u dětí, které budou mít lyže z půjčovny. Stejných lyží se může sejít víc a bez štítku se jménem je organizace zahájení výuky obtížná. Předem děkujeme!
Lyže poté ve ski areálu zůstávají uskladněné na pojízdném vozíku až do pátku. Garáž/technická místnost je uzamčena a je uvnitř golfového resortu. Děti si sebou zpět do školky vezou pouze lyžařské boty a helmu.
Další doporučené lyžařské vybavení: kukla nebo tenká čepice pod helmu, nepromokavé a teplé rukavice (nikoliv pletené) a případně lyžařské brýle. Dále prosím nepodceňte lyžařské oblečení s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Lyžařské hůlky NE, školkové děti lyžují bez nich!
Pozn. Lyže by měly být úměrné velikosti dítěte tj. -10 až -20 cm k výšce postavy.

V týdnu před zahájením lyžařského kurzu prosím ve školce odevzdejte doklad o seřízení bezpečnostního vázaní!

Doporučujeme, aby bylo každé dítě řádně nasnídáno a nelyžovalo hladové. Svačinku a další stravování prosím případně konzultujete se svou školkou. Děti jsou zvyklé na nějaký svůj stravovací režim a paní učitelky budou dle něj připraveny. Výuka na svahu je v čase 9:00 – 11:00 hod. Během výuky je přestávka na teplý čaj a tatranku.

Děti budou v první den výuky rozděleni do výkonnostních skupin. Dle úrovně jsou skupinky v počtu max. 5 (začátečníci) – max. 7 (pokročilejší) dětí na jednoho lektora.
Dále prosíme o informaci, zda je vaše dítě úplný začátečník a na lyžích zatím nikdy nestálo. Tuto informaci prosíme nahlásit ve vaší školce, kde mají paní učitelky kompletní seznam přihlášených dětí. Pokud již vaše dítě/děti lyže zkoušelo/zkoušely nebo dokonce lyžuje/lyžují, tak není nutné nahlašovat. Jde nám skutečně jen o ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY.

Storno podmínky viz. popis kurzu při vaší registraci nebo viz. provozní řád https://inlinetalent.webooker.eu/TermsAndConditions
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefon. číslech: 725 345 365 nebo 777 452 500 případně na emailu: tomas@inlinetalent.cz nebo pavel@inlinetalent.cz
 
S lyžařským pozdravem,
INLINETALENT tým