MŠ U Roháčových kasáren

Jana Bendová

ředitelka MŠ

Vánoční provoz 2014

V době 22.12.2014 – 2.1.2015 bude naše škola uzavřena.

Náhradní provoz se uskuteční v MŠ Na Sychrově (Bohdalec).

Budete – li mít o náhradní provoz zájem, nahlaste, prosím, své rozhodnutí nejdéle do 28.11.2014 ve své kmenové třídě.

 

Praha 31.10.2014

Bendová Jana – ředitelka MŠ

Desatero pro rodiče, aneb, spolupráce s mateřskou školou

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Continue reading

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí ve správním řízení

Mateřská škola: U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí

U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, rozhodla prostřednictvím ředitelky podle ustanovení § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 34 téhož zákona takto:

2/2014 přijato
4/2014 přijato
6/2014 přijato
8/2014 přijato
10/2014 přijato
16/2014 přijato
21/2014 přijato
23/2014 přijato
28/2014 přijato
31/2014 přijato
32/2014 přijato
33/2014 přijato
36/2014 přijato
37/2014 přijato
38/2014 přijato
39/2014 přijato
41/2014 přijato
42/2014 přijato
44/2014 přijato
49/2014 přijato
53/2014 přijato
55/2014 přijato
56/2014 přijato
58/2014 přijato
64/2014 přijato
65/2014 přijato
66/2014 přijato

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, a rozhoduje o něm MHMP Jungmannova 29/35, Praha 1.

Schůzka nově přijatých dětí

se bude konat  19.6.2014 od 16.00

  • předání rozhodnutí o přijetí
  • informace o platbách ( identifikační údaje pro každé dítě)
  • informace o školním řádu
  • informace provozního charakteru
  • informace o adaptaci
  • různé

Účast zákonného zástupce je nutná!!

Pokud se zákonný zástupce schůzky neúčastní, bude přijato dítě, které se umístilo mezi nepřijatými dětmi.

 

Děkuji za spolupráci.

 

Dokumenty pdf:

 

V Praze, dne 22.4.2014

Bendová Jana ředitelka MŠ