MŠ U Roháčových kasáren

Jana Bendová

ředitelka MŠ

Dodatek ŠŘ – prázdninový provoz

Zveřejňujeme nový dodatek ke školnímu řádu:

Prázdninový provoz
Zákonní zástupci dětí přijatých z jiných MŠ k prázdninovému provozu budou respektovat pravidla kmenové MŠ ( školní řád, provozní doba, způsob omluv aj.)
Po ukončení prázdninového provozu jsou zák. z. povinni odnést všechny osobní věci svých dětí ( oblečení, obuv, hyg. potřeby, hračky)
Pokud tak neučiní, provozní zaměstnanci shromáždí na dobu 1 týdne od ukončení provozu zbylé věci do jedné z dětských šaten a zákonný zástupce si je může po dohodě vyzvednout.
Po uplynutí týdenní lhůty dojde k likvidaci věcí, zejména předmětů podléhajících hygienické kontrole.

 

Zde si můžete tento dodatek stáhnout (formát doc).


Správní řízení ve věci předškolního vzdělávání pro školní rok 2012 / 2013

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí  pro školní rok 2012/2013

V rámci správního řízení a na základě kritérií rozhodla ředitelka školy takto:

Přijaté děti:

 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 56
 • 59
 • 61
 • 64
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 166
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 174
 • 176
 • 177
 • 178
 • 180
 • 182
 • 187
 • 188
 • 190
 • 194
 • 197
 • 198
 • 199

Zákonný zástupce přijatého dítěte se dostaví 7.6.2012 v 15:30 hodin k informativní schůzce.
Přítomnost nutná – budou projednávány platby a organizace pobytu dítěte v MŠ.


Vánoční provoz

Vánoční provoz ve dnech 27 – 30.12.2011 zajišťuje

MŠ Štěchovická 4/1981, Praha 10.

Přihlášky budou k dispozici u ředitelky školy.

Naše škola bude uzavřena, provoz začne 2.1.2012.

Kolektiv všech pracovnic MŠ vám přeje krásné a klidné vánoční svátky!


Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí  pro školní rok 2011/2012

V rámci správního řízení a na základě kritérií rozhodla ředitelka školy takto:

Děti přijaté:

1,2,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,21,22,24,27,30,31,32,33,34,35,36,37,42,46,47

Schůzka zákonných zástupců přijatých dětí se koná 28.4. v 15.30h.
Bude následovat krátká informativní schůzka ohledně plateb v MŠ a podání dalších informací.


Děti nepřijaté:

3,4,7,10,18,20,23,26,29,39,40,43,44,45

Kapacita školy je naplněna. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce dítěte poštou.