MŠ U Roháčových kasáren

Jana Bendová

ředitelka MŠ


Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí  pro školní rok 2011/2012

V rámci správního řízení a na základě kritérií rozhodla ředitelka školy takto:

Děti přijaté:

1,2,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,21,22,24,27,30,31,32,33,34,35,36,37,42,46,47

Schůzka zákonných zástupců přijatých dětí se koná 28.4. v 15.30h.
Bude následovat krátká informativní schůzka ohledně plateb v MŠ a podání dalších informací.


Děti nepřijaté:

3,4,7,10,18,20,23,26,29,39,40,43,44,45

Kapacita školy je naplněna. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce dítěte poštou.


AKCE MŠ OD ZÁŘÍ 2010

AKCE  MŠ OD ZÁŘÍ 2010 – 1. pololetí

Rok 2010

  • 24.9. návštěva psích kamarádů – 3 + 4 třída
  • 5.10. divadlo v MŠ – 1 + 2 třída
  • 5.10. Planetárium – 3 + 4 třída
  • 23.11. výlet  Peklo – 3 + 4 třída
  • 29.11. divadlo v MŠ
  • 6.12. divadlo v MŠ
  • 7.12. fotografování dětí
  • 15.12. vánoční besídky – 1 + 2 třída  15.30, 3 + 4 třída  16.00
  • 16.12. Toulcův dvůr – 4. třída

Rok 2011

  • 1.2.2011 divadlo v MŠ

O ostatních akcích budeme včas informovat!!