MŠ U Roháčových kasáren

Jana Bendová

ředitelka MŠ

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ U Roháčových kasáren, Praha 10

Mateřská škola Praha 10, Tolstého 2a/1353, IČO: 70924287 (dále jen „MŠ“) je příspěvkovou organizací Městské části Praha 10, která je zřizovatelem. Hlavním úkolem MŠ je poskytování předškolního vzdělávání dětí ve smyslu školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Cílem tohoto dokumentu je informovat o zpracování osobních údajů v MŠ a právech, která mohou děti, resp. jejich zákonní zástupci uplatnit. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školky a budou průběžně aktualizovány.

Více informací v přiloženém dokumentu (pdf, 100kB).

Oznámení – pověřenec GDPR

Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, 100 00 – Vršovice ohlašuje, že byl pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecním nařízením o ochraně osobních údajů jmenován pan Ing. Partl Martin.

Celé znění oznámení (pdf, 40kB).

Školné 2018

Od září 2018 je úplata za předškolní vzdělávání vypočítána na 920 Kč. Více v sekci Platby.

Také prosím o přerušení trvalého příkazu na červenec a srpen.

Seznam přijatých dětí 2018

Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215, příspěvková organizace, přijala k 1.9.2016 děti uvedené v SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ (formát PDF, 30kB).

Prosím o potvrzení nástupu vašeho dítěte do MŠ od 1.9.2018, a to nejdéle do 1.6.2018!!!
Potvrzení pošlete, prosím, emailem: msrohacovky@volny.cz, pod registračním číslem dítěte.
Po 1.6.2018 bude nepotvrzené místo nabídnuto dalším zájemcům

Informativní schůzka zákonných zástupců přijatých dětí se uskuteční 14.6.2018 od 15:30.

Účast zákonného zástupce je nutná!!!!!

Obsah schůzky:

  • školní řád
  • platby
  • provozní informace